Griepvaccinatie 2021 en derde prik Covidvaccin

1. Griepvaccin:

Op 30 oktober en 6 november organiseert Praktijk Blauwendael op specifieke tijdstippen een griepvaccinatie, enkel op afspraak. U kunt hiervoor vooraf inschrijven bij het secretariaat, telefonisch tussen 8u30 en 11u30 of via mail (eb.leadnewualb@taairaterces ), u zal dan een tijdstip toegewezen krijgen.

Wanneer:

– zaterdag 30/10 9-12 u

– zaterdag 6/11 9-12 u

Meenemen op de consultatie:

– Uw identiteitskaart

– Uw griepvaccin

– Mondmasker

Praktisch:

– Eén afspraak per persoon

– Een afspraak op deze twee zaterdagvoormiddagen dient enkel voor het toedienen van een griepvaccin. Andere medische vragen of voorschriften voor medicatie bespreken we graag tijdens een gewone afspraak op een weekdag. Bedankt voor uw begrip hiervoor.

– De betaling gebeurt via een derdebetalersregeling, aan terugbetalingstarief. Dit betekent dat u op consultatie zelf niets dient te betalen. (Let op: dit kunnen we alleen indien u uw identiteitskaart meebrengt)

– Vanaf 1 oktober kan iedereen vanaf 50 jaar zonder voorschrift een griepvaccin gaan afhalen bij de apotheek.

– Personen onder de 50 jaar die behoren tot een risicogroep hebben een voorschrift nodig. Dit kan u vooraf via het secretariaat verkrijgen.


Experten verwachten dit seizoen meer griepinfecties door de afbouw van de coronamaatregelen. Het is aanbevolen voor de opgelijste doelgroepen (zie onder) om een griepvaccin te laten toedienen.

Doelgroepen:

Categorie A: (hoogste prioriteit, gelijktijdig, vanaf half oktober)

- Groep 1: personen met een risico op complicaties, d.w.z.:

o alle personen vanaf 65 jaar;

o alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, van de longen, het hart (uitgezonderd hoge bloeddruk), de lever, de nieren, suikerziekte, BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen;

o personen die in een instelling verblijven;

o alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;

o kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.


- Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector.


- Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

o de risicopersonen uit groep 1;

o kinderen jonger dan 6 maanden.


Categorie B: (na categorie A, afhankelijk van de beschikbaarheid van het griepvaccin)

Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden zoals die uit groep 1 (categorie A). Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig (Body Mass Index > 30) zijn.


Categorie C: (na categorie A en B, als de vaccinvoorraden het toelaten)

De rest van de bevolking die zich om persoonlijke redenen wil laten vaccineren.


2. COVID vaccinatie:

In de loop van september wordt er gestart met een bijkomende fase in de COVIDvaccinatiecampagne. De zogenaamde 3de prik zal enkel toegediend worden aan patiënten met immuniteitsproblemen en dus verhoogde vatbaarheid voor infecties omdat zij het meeste risico lopen. De extra dosis van een mRNA vaccin zal hen nog beter beschermen tegen een eventuele besmetting.

Activatie via mutualiteiten

Anders dan in de vorige fases, is dat de mutualiteiten de meeste patiënten zullen activeren. Zij beschikken reeds over de nodige gegevens om dit type patiënten te identificeren.


Activatie via huisarts

Enkel voor een zeer kleine populatie die na 31/03/2021 een bepaalde behandeling startte, zal de tussenkomst van de huisarts nodig zijn. Het gaat om de volgende patiënten:

• Enkel patiënten van 12 jaar of ouder (op 1/8/2021) komen in aanmerking én:

     o aangeboren afweerstoornissen hebben die niet met immunostimulantia behandeld worden of er na 31/03/2021 mee startten,

     o HIV-patiënten zijn waarvan nu (= 2021) het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed,

     o bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren hebben, die hun behandeling gestart zijn na 31/3/2021,

     o met nierdialyse begonnen zijn na 31/03/2021,

     o stamceltransplant-, orgaantransplant of pretransplantpatiënt zijn die na 31/03/2021 als dusdanig door de specialisten werden gediagnosticeerd,

     o inflammatoire ziekten hebben die behandeld worden met immunosuppressiva, en waarvan de behandeling na 31/03/2021 is gestart.


Omdat de aard van de diagnose te specifiek is, kunnen deze patiënten niet automatisch geïdentificeerd worden. Dit dient manueel te gebeuren door de huisarts. Indien u denkt tot één van deze risicogroepen te behoren, of u heeft vragen over deze voorwaarden kunt u steeds contact nemen via e mail op eb.leadnewualb@taairaterces of een afspraak maken op de consultatie.


Deze extra fase van de vaccinatiecampagne loopt tot 15/10/2021. Na deze datum sluiten namelijk alle vaccinatiecentra de deuren.

COVID-19 vaccinatiecampagne

Beste patiënten,

De vaccinatiecampagne van de overheid is al even aan de gang. Zoals jullie wellicht weten loopt momenteel de vaccinatie van bewoners en medewerkers van woon- en zorgcentra. Ook het ziekenhuispersoneel, eerstelijnsgezondheidsmedewerkers en huisartsen komen in deze fase (fase 1a) aan bod.

Daarna schakelt de overheid over naar de volgende fase (fase 1b) waarbij mensen aan bod komen die ouder zijn dan 65 jaar, en de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar met specifieke gezondheidsproblemen met risico tot complicaties bij een COVID-19 infectie.

Mensen die tot geen van deze groepen behoren, komen ten vroegste vanaf juni aan bod (fase 2).

WANNEER START DE VOLGENDE FASE?

Zeer vermoedelijk schakelt de overheid naar de volgende fase (fase 1b) in de maand maart. 

Patiënten ouder dan 65 jaar krijgen een oproep (via sms, e-mail of brief) om zich te vaccineren. Dit gebeurt op basis van het rijksregisternummer en u hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.

De tweede groep in deze fase 1b zijn de 18 tot 64 jarigen die een verhoogd risico hebben om een ernstiger ziektebeeld te ontwikkelen bij een COVID-19 infectie. De selectie van deze groep gebeurt op 2 manieren: de mutualiteiten zullen de grootste groep zelf aanduiden op basis van hun gegevensbank (medicatievoorschriften, registraties, ..).

Een deel van deze groep met een verhoogd risico dient door de huisarts te worden geïdentificeerd op basis van het Globaal Medisch Dossier (GMD).

WAT IS EEN ‘VERHOOGD’ RISICO?

Volgende aandoeningen komen in aanmerking voor een vaccinatie, en worden door de huisarts geïdentificeerd:

 • Chronische long problemen: COPD en astma
 • Chronische hart en bloedvat problemen
 • Hypertensie
 • Chronische nierproblemen met gedaalde nierfunctie
 • Chronische leverproblemen
 • Diabetes of suikerziekte
 • Bepaalde neurologische problemen
 • Bepaalde mentale of psychiatrische problemen
 • Een kwetsbare populatie op sociaal vlak
 • Obesitas (BMI boven 30)
 • Kanker
 • Syndroom van Down
 • HIV
 • Bepaalde zeldzame aandoeningen


WAT MOET U ZELF DOEN?

Indien u twijfelt of u tot deze risicogroep behoort, of bijkomende vragen heeft over het vaccin, vragen we om in de loop van de maand februari een afspraak te maken. Tijdens die consultatie kunnen we meteen de kwaliteit en status van uw Globaal Medisch Dossier actualiseren.

Voor de mensen die in aanmerking komen wegens overgewicht : hiervoor hebben we wel uw huidige lengte en gewicht nodig. U kunt deze waarden doorsturen naar eb.leadnewualb@taairaterces

WANNEER VOLGT DE VACCINATIE?

Van zodra de groep met een verhoogd risico is bepaald (combinatie van de gegevens van de mutualiteit en de huisartsen), zal deze groep van de overheid een oproep (via sms, e-mail of brief) ontvangen voor de start van fase 1b.

De vaccinatie volgt dan normaalgezien tussen april en juni in een vaccinatiecentrum. Indien u niet aanwezig kan zijn op het moment van vaccinatie, kan u zelf een nieuw moment kiezen.

Indien u om medische redenen geen enkele mogelijkheid heeft om zich te verplaatsen, zal de gemeente instaan voor persoonlijk transport of een mobiel team aan huis. Verdere info hieromtrent volgt nog.

WAAROM MOET IK MIJ LATEN VACCINEREN?                   

Een COVID-19 vaccinatie is niet verplicht, maar is uiteraard ten zeerste aangeraden. Zowel ter bescherming van u als persoon, uw vrienden en familie, en uw omgeving. Om groepsimmuniteit te bereiken, is het belangrijk dat zoveel mensen als mogelijk zich laten vaccineren. Wie meer info wil over het vaccin, kan op deze website terecht: https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/

Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de huidige informatie. Deze informatie kan onderhevig zijn aan veranderingen, afhankelijk van aanpassingen in de vaccinatiestrategie van de overheid. We hopen op deze manier alvast enige duidelijkheid te brengen.

Indien er belangrijke updates volgen, brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Nog even volhouden! We kijken met z’n allen uit naar betere tijden!

Covid 19 - Update 02/05/20

Vanaf maandag 4 mei mogen we terug starten met de zogenaamde niet-dringende zorg, waardoor iedereen opnieuw bij ons terecht kan.
Je kan zoals altijd online of telefonisch een afspraak maken. Ook videoconsultaties blijven mogelijk.
Wie mogelijke Corona-symptomen (hoest, keelpijn, koorts, …) vertoont, vragen we nog altijd eerst te bellen!

Enkele richtlijnen als u naar de praktijk komt:
- Draag een mondmasker of dek uw mond en neus af met een sjaal;
- Kom alleen of, indien noodzakelijk, met maximum 1 begeleider;
- Ontsmet je handen voor je binnenkomt (wij voorzien alcoholgel);
- Hou in de wachtzaal minstens 1,5 m afstand.

We proberen de tijd in de wachtzaal zo kort mogelijk te maken om te vermijden dat er teveel personen in de wachtzaal zijn.
Daarom vragen we u om niet te vroeg te komen. Als u toch te vroeg bent, gelieve nog even in de auto te wachten.

Verder is het belangrijk de voorziene tijd van de consultatie te respecteren (+ 15 minuten) . Indien u meerdere vragen heeft, zullen we u mogelijks vragen een nieuwe afspraak te maken.

Momenteel is er nog veel verwarring over de uitvoering en beschikbaarheid van de Corona-testen. Van zodra wij duidelijke richtlijnen ontvangen, brengen wij jullie hier van op de hoogte.

Covid 19 - Update 19/04/20

We zijn weer enkele weken verder in de huidige coronatijden en houden eraan u verder in te lichten.
Woensdag besloot de regering de maatregelen te verlengen.
Er worden grote inspanningen gevraagd aan de bevolking, zowel op sociaal als economisch vlak. Dit gaat bij veel mensen gepaard met heel wat stress en onzekerheid.
Het effect van alle inspanningen is wel duidelijk zichtbaar in de afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dus het strikt naleven van de maatregelen blijft de boodschap.


Wat de dagelijkse werking in onze praktijk betreft:

We lezen en merken ook dat heel wat mensen momenteel niet op raadpleging durven komen uit angst voor besmetting.

Weet dat we in de voormiddag en 's avonds gewoon consultatie doen. De mensen die koorts of symptomen van een luchtweginfectie vertonen, vragen we altijd eerst te bellen en geven we indien nodig een afspraak in de namiddag.

We voorzien extra tijd tussen deze consultaties om de praktijkruimtes te ontsmetten. We maken ook gebruik van mondmaskers en handschoenen waar nodig.

Als u online een afspraak maakt (via www.blauwendael.be of via de app) zijn de beschikbare uren sowieso “veilig”. Als er geen plaats is en u wenst niet uit te stellen naar een later ogenblik, kunt u best even bellen. We zoeken dan zo snel mogelijk een oplossing.

De opvolging van chronische problemen zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, chronisch longlijden etc. kan dus zonder problemen. We zien dat heel wat mensen deze belangrijke zorg momenteel uitstellen wat niet de bedoeling is.

NIEUW: VIDEOCONSULTATIE

Indien u het toch moeilijk heeft om naar de praktijk te komen en u een persoonlijk gesprek wenst, kunnen we een videoconsultatie houden. U dient hiervoor te beschikken over een computer met camera en microfoon en e-mail ofwel een smartphone. We sturen u dan per e-mail en/of per sms een link door om een gesprek te starten. Deze mogelijkheid is deze periode in het leven geroepen om zonder verplaatsing auditief en visueel contact te maken. Deze verbinding is beveiligd en het gesprek wordt niet opgenomen. Het is dus even privé als een gewoon consult.

Voor alle vragen en opmerkingen kunt u ook steeds terecht op eb.leadnewualb@taairaterces

We wensen u allen veel succes en volharding om de komende weken gezond en zo aangenaam mogelijk door te komen!

Covid 19 - Update 20/03/20

Beste patiënten

We gaan een weekend in waarin het coronavirus de actualiteit blijft beheersen. Dankzij jullie goede opvolging van de getroffen maatregelen blijft alles in onze regio vrij goed onder controle. De gezondheidszorg heeft zich zeer snel georganiseerd om deze pandemie aan te pakken, zowel de eerste lijn als de ziekenhuizen, alsook de samenwerking tussen beiden. We hebben gelukkig in België een performante gezondheidszorg.

De piek is echter nog niet bereikt en niemand kan voorspellen wat er nog zit aan te komen. De gezondheidszorg heeft daarom al de niet-dringende zorg uitgesteld naar latere datum. Dit om opvangcapaciteit te vrijwaren. Uiteraard kunt u ons steeds bereiken bij problemen.

Deze toestand kan zeker nog een aantal weken aanhouden. We wensen jullie dan ook veel sterkte en creativiteit om deze tijd zo goed mogelijk te doorstaan. Blijf goed de maatregelen opvolgen en tracht fysiek contact met anderen zoveel mogelijk te mijden.

Gezien deze uitzonderlijke situatie blijven we tijdelijk ook tijdens het weekend telefonisch bereikbaar voor dringende vragen of ziekte.

Online info corona : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Bij minder dringende vragen mag u bij voorkeur mailen : eb.leadnewualb@taairaterces

Wat bij ziekte: bel de praktijk op:

052/25 00 60 Dr van Bijsterveld Sandor

052/25 00 62 Dr Cremers Evelien

U zult dan één van de artsen aan de lijn krijgen.


Hoe kan je je familieleden onder hetzelfde dak zoveel mogelijk beschermen als je ziek bent: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200311_coronavirus_conseils%20patients%20e ntourage_NL.pdf

Wachtpost Waasland ook bereikbaar in het weekend: 03/361 0 361 (altijd eerst bellen om een afspraak te regelen) https://www.wpwaasland.be/

Tip om dringende hulpverlening te optimaliseren: https://112.be/nl/app


We wensen iedereen ondanks alle omstandigheden toch een rustig weekend en vergeet niet te ontspannen!

Dr Cremers  en Dr van Bijsterveld


Coronavirus/Covid-19

Beste patiënt,


Zoals u reeds weet, zitten we met een pandemie van het coronavirus. Misschien zit u met vragen of bent u ongerust omdat u zelf ziek bent.


Dit virus is bijzonder besmettelijk , er bestaat op heden geen vaccinatie noch een behandeling.

De overdracht gaat van mens tot mens, vandaar het belang om de komende weken zoveel mogelijk contacten met andere mensen te vermijden, ook al bent u niet ziek. Hiervoor zijn reeds belangrijke maatregelen getroffen, opgelegd door de overheid. Belangrijk is dat u deze maatregelen ook goed opvolgt!

We kunnen op die manier de verspreiding van het virus afremmen.


Het ziektebeeld is dat van een luchtweginfectie: koorts, hoesten, keelpijn, grieperig gevoel… Het beeld kan variëren van een gewone verkoudheid tot een levensbedreigende longontsteking.

Bovendien is de gewone griepepidemie ook nog niet achter de rug.


Enkel op basis van verhaal en onderzoek kunnen we de diagnose niet stellen van Covid 19.

Er bestaat een test om de juiste diagnose te kennen, maar er is reeds een gebrek aan het testmateriaal en door de grote vraag loopt de uitvoering vertraging op. Momenteel is het enkele dagen wachten op het resultaat. Daarom zal de test nog maar in uitzonderlijke situaties (gehospitaliseerde patiënten en zorgverleners met koorts) gebeuren.


Hoe verloopt nu de aanpak ?


Heeft u koorts, voelt u zich grieperig met spierpijn en hoofdpijn of heeft u last van uw luchtwegen (hoesten, neusloop, keelpijn), dan blijft u thuis! Contacteer onze praktijk via telefoon of mail (zie onderaan). Door de drukte zal u misschien niet onmiddellijk worden doorverbonden met 1 van de artsen, wij bellen u dan terug van zodra het kan.


De mensen die milde klachten hebben, hoeven niet naar de praktijk te komen. Na uw telefoon of mail maken we een attest van werkonbekwaamheid gedurende 1 week. We bezorgen u dit elektronisch of leggen het klaar om af te halen (door een niet zieke persoon dan uiteraard).

U blijft thuis in isolatie, verlaat de woonst niet gedurende deze week en tracht contact met derden zoveel mogelijk te mijden (via onze website vindt u een link met hygiëneaanbevelingen voor mensen die in thuisisolatie moeten blijven).

Het is van cruciaal belang om contact met mensen die chronisch ziek zijn (luchtwegen, hart, suikerziekte,….)  en bejaarde mensen te vermijden. Deze mensen zijn bijzonder kwetsbaar en lopen het meeste kans op ernstige ziekte en overlijden.

Familieleden van mensen in isolatie mogen wel de woning verlaten en vb gaan werken. Zij dienen nauwgezet hun eigen toestand op te volgen (2x per dag temperatuur meten). Bij koorts of ontstaan van andere klachten, neem dan contact op met ons.


Bij ernstige klachten of een achteruitgang van uw toestand, dient u (opnieuw) te bellen en dan maken we een afspraak voor onderzoek.

Wat wijst op verandering van uw toestand: hogere koorts, pijn op de borstkas, toenemende hoest, kortademigheid, snellere ademhaling, toenemend ziekte gevoel. Verder onderzoek of verwijzing naar het ziekenhuis kan dan mogelijk zijn.

De mensen met luchtweginfecties die moeten onderzocht worden, zullen een afspraak krijgen buiten de uren van de gewone consultaties. Dit om contact met gezonde mensen te vermijden.


We laten extra tijd tussen de consulten voor ontsmetting van het kabinet.


De wachtpost voor Covid-19 tegenover de spoed van AZ Nikolaas wordt enkel gebruikt in bepaalde omstandigheden na doorverwijzing door de huisarts.

Het heeft geen zin om u zonder afspraak naar daar te begeven.


Samengevat:


Bij ziekte: blijf thuis en contacteer de praktijk telefonisch of per mail. Maak zelf geen online afspraak en kom niet zonder afspraak naar de praktijk.

Maak u geen zorgen over afwezigheidsattesten, we brengen dit voor u in orde. In principe schrijven we een afwezigheidsperiode van één week om uit te zieken.

Bij ongerustheid over ernstige symptomen of achteruitgang,  bel de praktijk.

Mensen die geen infectie hebben, zien we graag in de voormiddag . U kunt in dat geval zelf online een afspraak boeken . Gelieve steeds te noteren waarvoor u een afspraak maakt.


E mail  eb.leadnewualb@taairaterces  

Telefoon 052 25 00 60 Dr van Bijsterveld

Telefoon  052 25 00 62 Dr Cremers


Nuttige links:

Voor meer info over Covid-19:  https://www.info-coronavirus.be/nl

Hygiëneadvies voor de patiënt die thuis geïsoleerd is : https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf
Mazelen vaccinatie

De laatste weken was er heel wat nieuws over het mazelen vaccin.

Wie laat zich beter nog eens vaccineren?

Aan volwassenen geboren vanaf 1970 die geen mazelen hebben doorgemaakt en geen of slechts één vaccin gehad hebben, moet een mazelen-bof-rubella-vaccinatie (MBR) aangeboden worden. In Vlaanderen wordt voor deze doelgroep het MBR-vaccin gratis ter beschikking gesteld. Na twee MBR-vaccinaties met minimaal een maand interval is men volledig gevaccineerd.

Vrouwen mogen niet gevaccineerd worden als ze zwanger zijn en na vaccinatie worden ze best niet zwanger binnen de eerste maand.


Het vaccin zelf is dus gratis . Indien u een vaccin wenst is het wel best even contact te nemen met ons secretariaat (voormiddag) voor een afspraak en te melden dat het gaat om een mazelen vaccin.

Zo kunnen we steeds garanderen dat we een vaccin voor u ter beschikking hebben.


Voor meer info: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-mazelen
!Wij verhuizen naar Gentstraat 49 - welkom vanaf 7 oktober 2019!


Vanaf 7 oktober verhuist onze huisartsenpraktijk naar een nieuwe locatie, ongeveer 200m verwijderd van ons huidig adres. De straat blijft dus dezelfde, enkel ons huisnummer verandert. Voortaan kan u ons vinden op volgend adres:

                                                         Gentstraat 49

                                                      9250 Waasmunster

Wij kijken er naar uit om u vanaf 7 oktober te ontmoeten op onze nieuwe locatie!

Goedkoper raadplegen van bepaalde specialisten als een huisarts u doorverwijst

Interessant om te weten is volgend artikel van het RIZIV :

'U raadpleegt best een huisarts vooraleer u een beroep doet op een specialist. Een huisarts is immers uw 1e aanspreekpunt als het om uw gezondheid gaat. Als een huisarts u doorverwijst, dan raadpleegt u een specialist in bepaalde gevallen bovendien goedkoper.'

Alle verdere info hierover vindt u terug via volgende link : https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/goedkoper-raadplegen-bepaalde-specialisten-huisarts-u-doorverwijst.aspx#.XYHNLigzYdW


Knop

Elektronische getuigschriften - eATTEST

Vanaf nu werken beide artsen met het eAttest, het elektronische doktersbriefje.

Dit wil zeggen dat u op het einde van de consultatie geen getuigschrift meer meekrijgt , maar dat uw arts het doktersbriefje online rechtstreeks doorstuurt naar uw ziekenfonds.

Het ziekenfonds zal het bedrag van de terugbetaling overschrijven op uw bankrekening.

Op vraag kan u zeker een bewijs van uw betaling krijgen, maar uit ecologische overweging printen wij deze niet automatisch af.

Controleer zeker of u de terugbetaling van het ziekenfonds ontvangt en breng ons op de hoogte moest dit niet het geval zijn.

“Stoppen met roken, alleen maar voordelen.”


Een getuigenis:

"Beste dokter,

Bij deze wil ik laten weten dat ik sinds vrijdag 26 okt mijn laatste sigaret gerookt heb.

Heb sindsdien niet meer gerookt en ben nu succesvol aan de tweede kuur begonnen.

Ik had wel gedacht dat het lastiger zou zijn en ondervind weinig bijwerkingen van de medicatie.

Ik slaap beter voel me smorgens ook uitgeruster als ik opsta en ondervind reeds beterschap op mijn ademhaling zoals minder hoesten en slijmen als ik inspanningen doe zoals sporten en zo. Mijn reukvermogen begint ook te verbeteren.

Mijn vrouw is ondertussen ook succesvol gestopt zonder medicatie en heeft daar ook niet zo veel moeite mee.

Mvg"


Wil je ook stoppen met roken? Praat er over met uw huisarts.

Nieuwe consultatie-uren vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is er een lichte wijziging in de consultatiemomenten. Om de nieuwe planning van iedere arts te zien, klikt u op de rubriek 'Info Consultaties'.

Dokter De Groote neemt afscheid


“Na een kort verblijf in Congo en een lange loopbaan als huisarts in Waasmunster neem ik afscheid van Praktijk Blauwendael.

Dank aan mijn sympathieke collega's en medewerkers voor de aangename samenwerking, dank aan de vele mensen die ik als huisarts heb mogen leren kennen en in mij hun vertrouwen hebben gesteld: tot ziens!”

Diëtiste en diabeteseducator Sophie Houben nieuw in onze praktijk

Vanaf november 2017 kan je een afspraak maken bij Sophie Houben, diëtiste diabeteseducator.

Je bent welkom voor een analyse van je eetgedrag, voedingsadviezen, diabeteseducatie en begeleiding bij gedragsverandering.

Afspraken zijn mogelijk op woensdag namiddag en woensdag avond in onze praktijk. Deze kunnen telefonisch gemaakt worden op het nummer 0486/98 92 90 of via ons secretariaat.

Ernstige verkeersproblemen


Door werken aan de N41 is het verkeer in Waasmunster momenteel ernstig verstoord. Gelieve hiermee rekening te houden en tijdig  te vertrekken als u een afspraak hebt.

Indien u door deze verkeershinder te laat komt op uw afspraak, dan hebben wij daar uiteraard alle begrip voor.

Welkom Lou!


Dr. Evelien Cremers is bevallen van een zoontje Lou. Een dikke proficiat aan het hele gezin.

Tijdens haar zwangerschapsverlof kan u steeds terecht bij één van de collega's. Vanaf 18 september mag u haar opnieuw verwachten in de praktijk.

Betalen met smartphone mogelijk

gepost op dinsdag 15 november 2016

Voortaan kan u in onze praktijk betalen met uw smartphone, en dit via de Payconiq app of via uw

Bancontact app. Wij hopen op die manier tegemoet te komen aan de stijgende tendens en vraag om cash geld te vervangen.

Vraag gerust meer info aan uw arts of op het secretariaat.

Nieuwe collega huisarts Dr. Evelien Cremers

gepost op maandag 7 december 2015

Wij zijn blij u te melden dat vanaf 1 januari 2016 Dr. Evelien Cremers onze praktijk komt versterken. Op die manier hopen wij u een nog betere dienstverlening te kunnen bieden, meer tijd voor u vrij te maken en te zorgen dat u in de toekomst nog sneller geholpen wordt.                                                                               

Met de komst van Dr. Cremers veranderen de consultatie-uren (zie Rubriek 'Consultaties'). 

Nieuw is dat er nu ook consultaties mogelijk zijn in de namiddag . Wat niet verandert , is uw vrije keuze van arts.

Uit naam van alle medewerkers wensen we haar van harte welkom in onze praktijk!

Tijd voor de griepvaccinatie!

gepost op zaterdag 31 oktober 2015

Eind okober en begin november is de periode voor het vaccineren tegen het griepvirus.


Voor de influenzavaccinatie dient prioriteit te worden gegeven aan de risicogroepen. De risicogroepen voor het seizoen 2015-2016, zoals vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad, verschillen niet van deze voor het seizoen 2014-2015. Het gaat o.a. om:

- zwangere vrouwen in het 2de of 3de trimester

- personen ouder dan 65 jaar

- personen die in een instelling verblijven

- personen vanaf de leeftijd van 6 maanden met een onderliggende chronische aandoening ter hoogte van longen, hart, lever, nieren.


Voor deze groepen is er een gedeeltijke terugbetaling voorzien. U heeft wel een voorschrift nodig.

Indien u zich wenst te laten vaccineren kunt u in de voormiddag contact nemen met het secretariaat om zo een voorschrift af te halen.

eID: identiteitskaart

gepost op maandag 26 oktober 2015

Voor steeds meer toepassingen in het elektronisch medisch dossier is het nodig dat wij uw elD kunnen inlezen  (vb. voor aanvraag van terugbetaling dure medicatie, verlenging daarvan, inschrijven van vaccinaties, aanvragen van GMD, enzovoort).

Wil daarom steeds uw eID meebrengen naar de consultatie.

Kinkoest rukt op in Vlaanderen. Vaccins gratis ter beschikking bij uw huisarts

gepost op woensdag 8 juli 2015

Kinkoest is één van de oude kinderziektes die wereldwijd oprukken. Niet alleen baby’s maar ook volwassenen kunnen getroffen worden door de ziekte. Kinkoest kan  hevige hoestbuien veroorzaken met het risico op ademnood, flauwvallen en ribfracturen.

Betreffende huisbezoeken

gepost op zondag 8 maart 2015

Door een toenemende drukte in onze praktijk, merken wij dat het afleggen van huisbezoeken steeds moeilijker wordt. Wij vragen u daarom om zoveel mogelijk naar de consultatie te komen.

De kwaliteit van zorgen in de praktijk is altijd beter dan op huisbezoek. Een ander voordeel is dat u bij een consultatie steeds gezien wordt op een door u gekozen tijdstip, bij een huisbezoek weet je nooit om hoe laat die zal doorgaan.

Alvast dank voor uw begrip!

Huisartsenwachtpost Waasland start op 8 mei

gepost op vrijdag 17 april 2015

Sinds een paar jaren werd in de regio door de huisartsen een werkgroep Huisartsenwachtpost Waasland opgericht die de mogelijkheden heeft onderzocht om binnen de huisartsenvereniging van het Waasland  (Koepel Waasland waartoe al de huisartsen behoren van het Waasland ) te kunnen overgaan tot de oprichting van een huisartsenwachtpost. Dit is één bepaalde  locatie waar huisartsen wachtdienst doen in plaats van in hun eigen kabinet.

De oprichting van een huisartsenwachtpost leek  een gepaste oplossing voor o.a. de problematische situatie die ontstaat voor invulling van de wachtdiensten in het weekend en op feestdagen  omwille van de daling van het aantal collegae huisartsen. Anderzijds zal de opvang van de patiënten een stuk professioneler worden met goed uitgeruste kabinetten , een professionele administratie en verhoogde veiligheid en samenwerking naar de artsen  toe.

Vanaf 8 mei is de Huisartsenwachtpost Waasland een feit.

Concreet zullen er drie locaties zijn waar u als patiënt in het weekend terecht kunt voor geneeskundige zorg. Eén locatie in St . Niklaas  (hoofdwachtpost), één in St Gillis Waas en één in Beveren (beiden satelliet wachtposten) .Deze satelliet wachtposten zijn in het leven geroepen om de aanrijtijden voor iedereen aanvaardbaar te maken.

Voor het hele Waasland komt er dus één telefoonnummer waarmee u het secretariaat van de wachtdienst kunt bereiken. Zij maken de afspraken voor consultaties en huisbezoeken 24 op 24 uur . Bij een dringende medische vraag zullen zij u doorschakelen met een arts.

Indien u gezien wordt door de arts van wacht zal die steeds een verslag doorsturen naar de eigen huisarts.

De kostprijs van een weekend consult zal niet veranderen .

Locaties.

De centrale wachtpost is gelegen aan  de Prinses Joséphine Charlottelaan 21/D  in Sint-Niklaas.

De satellietpost in Beveren  zal  begin 2016 mee verhuizen naar de nieuwe kliniek, ondertussen bevindt de post zich in de kliniek AZ Nikolaas, Oude Zandstraat 33.

De satellietpost in Sint-Gillis Waas bevindt zich ook in de vestiging  van AZ Nikolaas – polikliniek, Blokstraat 6.

Openingsuren.

De centrale wachtpost zal geopend zijn van vrijdagavond 19u00 tot maandagochtend 8u00 en dit 24 op 24 uur. De satellietposten zullen geopend zijn op zaterdag én op zondag  van 08u00 tot 20u00 (dus niet tijdens de nacht , dan is enkel de centrale wachtpost open) . Dit is ook van toepassing op de feestdagen.

Huisbezoeken:

Er zullen twee rijdende artsen zijn die de huisbezoeken zullen afleggen. Wij zullen vragen om als patiënt zoveel mogelijk naar de wachtposten te komen en de aanvraag voor huisbezoeken zoveel mogelijk te beperken om kostbare tijd te besparen.

Doorverwijzingen

Indien er noodzaak is tot doorverwijzing naar het ziekenhuis is er een samenwerkingsverband met het AZ Nikolaas ziekenhuis in St. Niklaas. (uiteraard blijft uw keuze van ziekenhuis vrij bij een verwijzing)

Andersom zullen mensen die zich aanmelden op spoed en die in feite kunnen geholpen worden op de huisartsenwachtpost doorverwezen worden vanuit de spoed naar de wachtpost.

Samengevat voor de inwoners van Waasmunster, Elversele, Sinaai en Belsele:

Weekend en feestdagen:

De wachtpost gaat van start op vrijdag 8 mei 2015 en is dus enkel bereikbaar in het weekend van vrijdag avond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en tijdens feestdagen vanaf 19 uur de dag voordien.

De centrale wachtpost is gelegen aan  de Prinses Joséphine Charlottelaan 21/D  in Sint-Niklaas.

Telefoon: 03/361.0.361

Voor alle info: www.wpwaasland.be

Weekwacht :

Tijdens de avonden en nachten van de  weekdagen kunt u, in het geval de artsen zelf niet te bereiken  zijn,  beroep doen op de bestaande wachtdienst van de huisartsenvereniging Waasland West ( www.waaslandwest.be) vanaf 19 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens van maandag tot en met donderdag.

Deze weekwachtdienst is bereikbaar op het nummer 052/46.36.00.


Podologe Marilyn Wuytack

gepost op zondag 8 maart 2015

Tineke Maes heeft besloten om, na de bevalling van haar tweeling, haar werkzaamheden als podologe in Waasmunster te stoppen. Langs deze weg wensen wij haar nog een dikke porficiat

en wensen wij Marilyn Wuytack van harte welkom in onze praktijk. Wij zijn blij dat ze ons vervoegt. Afspraken met Marilyn kunt u maken op het telefoonnummer 0472/85 25 20.